ZA SPREJEM TOTAL TV KANALOV JE POTREBNO IMETI:
– 1 ali več digitalnih spejemnikov
– satelitsko kartico za vsak sprejemnik
– satelitsko anteno s pripadajočo opremo usmerjeno na satelit Eutelsat W2

Cenik:

LNB twin omogoča priključek 2 digitalnih sprejemnikov, LNB quad omogoča priključek 4 digitalnih sprejemnikov.

Opomba:

* Možnost uporabe uporabniške opreme je mogoča le ob vezavi za 24 mesecev.

** Vsa dodatna dela in material, ki ni opredeljen v dokumentu Standardna namestitev lahko posrednik
zaračuna po lastnem ceniku.

Leave a Reply

Enter your text © 2016 MDE elektronika